Tillbaka

Utlåtande till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag

25.09.2023

FSF har 20.9.2023 gett utlåtande till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag (VN/22377/2023).

Det saknas en helhetskonsekvensbedömning som skulle ta i beaktande alla de föreslagna nedskärningarna i socialbidragen. Genom de olika nedskärningarna försvåras situationen för de allra fattigaste.

Det här är ännu ett förslag som försämrar den ekonomiska ställningen för de allra svagaste.

Det här leder till att bostadsunderstödet styrs till de absolut fattigaste. Det i sin tur försämrar låginkomsttagarnas situation.

Det här betyder att det avdrag på 300 euro som gjorts vid prövning av bostadsstödet försvinner. I fortsättningen kan man inte ta emot korta jobb och vikariat då det direkt skulle påverka stöden. Det här innebär en försämring av den ekonomiska situationen för freelancers och visstidsanställda.

Här sänker man maxbeloppen för Helsingfors. Det leder ju inte till att hyresnivån i Helsingfors skulle sänkas. Vad det leder högre boendekostnader för låginkomsttagare.

Det är oförsvarligt att sänka gränsen från 80 % till 70 %. I synnerhet när det är en dubbel nedskärning eftersom maxbeloppen som godkänns för bostadsunderstödet redan sänkts.

© 2024 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media