Tillbaka

Vädjan om fortsatt finansiering för konstnärsresidenset Circolo Scandinavo

14.06.2023

Suomen kirjailijaliitto och Finlands svenska författareförening vädjar om fortsatt finansiering för konstnärsresidenset Circolo Scandinavo.

Nordiska ministerrådet tänker dra in sitt bidrag till det 163-åriga konstnärshuset Circolo Scandinavo i Rom från och med 2024. Huset har fått understöd från ministerrådet sedan 1975.

Circolo Scandinavo grundades 1860 när de norska, svenska och danska biblioteken i Rom slogs samman. Sedermera har huset gästats av många av de mest framstående skandinaviska konstnärerna, från Henrik Ibsen till Carl Bloch, Selma Lagerlöf och Sigrid Undset. Från och med 1960-talet har Circolo Scandinavo fungerat som konstnärsresidens. I dag tillhandahåller huset fyra residensplatser för nordiska konstutövare.

Circolo Scandinavo erbjuder ett forum för interkulturellt utbyte. Huset fungerar som en viktig plattform när det gäller att förena nordiska konstnärer med kuratorer och institutioner över hela världen. I residenset erbjuds konstutövare en unik möjlighet att gå i dialog med olika konstformer, kulturer och nationaliteter, samt att knyta nya kontakter och skapa samarbetsprojekt.

Nordiska ministerrådet motiverar de aktuella nedskärningarna med att man därigenom kan överföra medel till miljöbudgeten. Circolo Scandinavos nuvarande chef, Marie Kraft förhåller sig kritisk till beslutet:

”Varför ska grön omställning innebära nedskärningar i konst och kultur? I Europa gör man tvärtom; där jobbar man för att integrera konstnärer i miljöarbete och forskning. Jag tror det handlar om att nordiska beslutsfattare har bristfälliga insikter i eller intresse för konstens värde.”

Suomen kirjailijaliitto och Finlands svenska författareförening vädjar till Nordiska ministerrådet om att stoppa beslutet och fortsätta att stöda och stärka Circolo Scandinavos ekonomi. Föreningarnas förhoppning är att de ansvariga nordiska ministrarna och parlamentsledamöterna ska ompröva sitt beslut och stöda Circolo Scandinavos förutsättningar att även i framtiden skapa mångskiftande internationella samarbetsmöjligheter.

”För varje dag blir författarnas situation alltmer trängd, och med tanke på Circolo Scandinavos långa tradition känns beslutet både skamligt och bedrövligt”, säger Suomen kirjailijaliittos ordförande Ville Hytönen.

”Om vi vill ha en gemensam nordisk kultur också i framtiden bör vi slå vakt om våra gemensamma konstinstitutioner”, konstaterar å sin sida Hannele Mikaela Taivassalo, ordförande för Finlands svenska författareförening.

”I dagens samhälle, med sina mångahanda kriser, behövs det fler kulturplattformar som Circolo Scandinavo, inte färre”, slår ordförandena unisont fast.

Citatet av Circolo Scandinavos nuvarande chef, Marie Kraft, är hämtat ur en artikel i Nordisk konsttidskrift:  https://kunstkritikk.no/residency-for-nordiske-kunstnere-kan-stenge/

© 2024 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media