Verksamhet Verksamhet Verksamhet Verksamhet Verksamhet

Verksamhet

Verksamhet Verksamhet Verksamhet Verksamhet Verksamhet

Verksamhet

Finlands svenska författareförenings huvudsakliga uppgift är att bevaka författarnas fackliga intressen. Den upphovsrättsliga lagstiftningen, förlagskontraktet och biblioteksstipendierna är exempel på frågor som föreningen aktivt har drivit.

FSF företräder medlemskåren vid avtalsförhandlingar med Undervisnings- och kulturministeriet, förläggare och andra avtalsparter samt avger förslag och utlåtanden i fackliga, kulturpolitiska och litterära frågor.

Samarbete

FSF har ett nära samarbete med Suomen Kirjalijaliitto, Finlands facklitterära författare rf, Finlands översättar- och tolkförbund, Forum Artis, Sanasto, Kopiosto, Läscentrum och FILI.

Nordiskt och internationellt FSF är medlem i Nordiska författar- och översättarrådet, European Writers’ Council, Baltic Writers’ Council, International Authors Forum, Skandinaviska Föreningens Konstnärshus i Rom och Villa Karos vänner.

Stadgar

STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA FÖRFATTAREFÖRENING RF
Godkända av Patent- och registerstyrelsen 11.6.2021

© 2023 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media