Samnordiskt upprop: En fungerande demokrati kräver kvalitativ litteratur

Utan litteratur ingen demokrati. En sanning så självklar att den är osynlig. Man skulle också kunna säga: Demokrati kommer ur litteratur. Hur skulle de som tillsammans frambringade parlamentarismen och den kvinnliga rösträtten kunna göra det utan kunskap om det förflutna, utan att gemensamt och via språket bygga ideologier kring idéer om alla människors lika värde? … Läs mer

Det statliga stödet till finlandssvenska författare har minskat

”I år tilldelades märkbart färre statliga konstnärsstipendier till finlandssvenska författare än tidigare år. Beslutet föregicks av en tjänstemannaberedning som ignorerade antalet tidigare fastslagna sammanlagda stipendieår för litteraturens del. En stor del av bortfallet fick tydligen kompenseras av de finlandssvenska författarna. Vi ser det som tjänstemannapåverkan, ett linjedragande beslut som inte förankrats i de organ som … Läs mer

Utlåtande om kulturarvsstrategin

Utarbetandet av kulturarvsstrategin ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering (2019). Bibliotek och böcker nämns i kulturarvsstrategin vilket är positivt. En insikt om att böcker inte uppstår ur intet saknas tyvärr och författare nämns inte alls. Ett kulturarv är inte statiskt utan tvärtom utvecklas hela tiden. Ett fungerande samhälle som vill värna om sitt … Läs mer

Utlåtande om DSM-direktivet

FSF vill ge sitt utlåtande till kulturutskottet. Regeringspropositionen är i sin helhet bättre än det förslag som publicerades hösten 2021. Vi noterar till vår glädje att § 31–38 gällande förlagsavtalen i upphovsrättslagen (404/61) kvarstår. Det är bra att vår respons på den här punkten har beaktats. Det finns ett visst behov av att modernisera förlagsavtalsparagraferna. … Läs mer

Janina Orlov får Mikael Lybeck-priset

Janina Orlov har under åren gjort flera betydande översättningar från finska till svenska, samt från ryska till svenska, och därmed bidragit till att framstående litteratur blivit tillgänglig för många och att kontakten upprätthållits mellan geografiskt nära men språkligt olika litterära områden. Genom sitt passionerade förhållande till språk och texter och med sinnlig precision har Janina Orlov … Läs mer

Taivassalo omvald

Valet av Taivassalo var enhälligt. Hon inleder nu sin andra tvåårsperiod som ordförande. ”Någonting av det viktigaste för mig är att fortsätta arbetet med att stärka kontakten till och samarbetet med Sverige, och samtidigt även kontakten med de övriga nordiska länderna – och givetvis också ha ett fortsatt nära samarbete med våra finska kollegor. För … Läs mer

Årsmöte

Mötet börjar kl. 14 och hålls på Marski by Scandic, adress Mannerheimvägen 10, Helsingfors. Styrelsen har beslutat att i enlighet med föreningens stadgar 13 § möjliggöra deltagande i årsmötet på distans och med fullmakt. En medlem kan ha med sig en fullmakt av en annan medlem. Årsmötet behandlar stadgeenliga ärenden i vilka ingår val av ordförande … Läs mer

Åbo poesidagar

På lördag 9.4 kl. 15.45-17 är det ”Poesisalong” med Emma Ahlgren, My Lindelöf, Peter Mickwitz, Metha Skog och Mårten Westö. Carina Karlsson är konferencier.

© 2023 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media