Kopiosto-fullmakten ska uppdaterats

I och med ändringen av upphovsrättslagen utvecklar Kopiosto nya licenser som kan ge upphovspersoner till text och bild nya ersättningsintäkter. För att kunna bevilja nya licenser samlar Kopiosto in uppdaterade Kopiosto-fullmakter.   Med en Kopiosto-fullmakt ger textskapare Kopiosto-fullmakt att för deras räkning bevilja licenser för kopiering av deras verk. Kopiosto samlar in ersättningar för användningen … Read more

Insändaren: Regeringen för litteraturpolitik som Bemböleborna förlänger täcket

I Petteri Orpos regeringsprogram talas det bland annat om främjandet av läskunnighet. Bra så – men regeringen agerar precis som då Bemböleborna förlängde täcket: genom att förkorta det från andra ändan. Man främjar läskunnigheten genom att höja mervärdesskatten på böcker. Till detta kommer regeringens planer på att helt och hållet avskaffa stödet för inköp av kvalitetslitteratur … Read more

Regeringen för litteraturpolitik som Bemböleborna förlänger täcket

I Petteri Orpos regeringsprogram talas det bland annat om främjandet av läskunnighet. Bra så – men regeringen agerar precis som då Bemböleborna förlängde täcket: genom att förkorta det från andra ändan. Man främjar läskunnigheten genom att höja mervärdesskatten på böcker. Till detta kommer regeringens planer på att helt och hållet avskaffa stödet för inköp av kvalitetslitteratur … Read more

FSFs svar till enkät om den kulturpolitiska redogörelsen

Som stöd för beredningsarbetet för den kulturpolitiska redogörelsen har Undervisnings- och kulturministeriet sammanställt synpunkter från kultursektorn med hjälp av en webbenkät. Det här är Finlands svenska författareförenings svar på enkäten. I regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering fastställs följande: ”Konst och kultur har ett egenvärde. Ett mångsidigt och uppskattat konst- och kulturliv är ett kännetecken för … Read more

HÖSTLÄSNINGEN: “Mellan människorna och tingen”

Finlands svenska författareförenings traditionella höstläsning: Mellan människorna och tingen Torsdagen 16 november kl. 18-20 i Tammerfors på Svenska klubben (adress: Otavalankatu 9). Författarna Henrik Jansson, Ulrika Nielsen, Adrian Perera, Mikaela Strömberg, Kjell Westö och Heidi von Wright läser ur sina aktuella verk. Hannele Mikaela Taivassalo är konferencier. Fritt inträde. Hjärtligt välkomna!

De beviljas Kopiosto-stipendium

Finlands svenska författareförenings förstärkta styrelsen beslöt 24.10 utdela Kopiosto-stipendium á 4.000 euro till följande personer:   Lina Bonde Jennifer Granqvist Martin Högstrand Annika Luther Nicklas Frank Smith   Kopiosto-stipendium tilldelas finlandssvenska författare som stöd för deras litterära arbete. Stipendiemedlen kommer från den kollektiva kopieringsersättning som Kopiosto samlar in av licensinnehavare. Kopiosto-stipendium tilldelas enbart författare som … Read more

Utlåtande till riksdagens kulturutskottet gällande ändringar i upphovsrättslagen

FSFs utlåtande gällande RP 46/2023 rd., regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen: FSF godkänner inte det nuvarande förslaget om att även inläsarna ska få rätt till ersättning för användning av e-material på bibliotek. Utan godtagbara motiveringar föreslås det i regeringspropositionen att inläsarna av ljudböcker, det vill säga innehavare av … Read more

Åbo bokmässa

FSF deltar i Åbo bokmässa 29.9-1.10 med egen monter (A/20) och program: LÖRDAG 30.9  ”Bokhöst” Jukola-scenen kl. 10.05-10.35. Författarna Tomas Mikael Bäck, Karin Collins, Peter Mickwitz och Zinaida Lindén läser ur sina aktuella verk. Tomas Jansson är konferencier.

Utlåtande till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om indexjustering åren 2024–2027

FSF har 24.9.2023 gett utlåtande till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om indexjustering åren 2024–2027 av vissa förmåner och belopp som är bundna vid folkpensionsindex och levnadskostnadsindex och lagar som har samband med den samt till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen (VN/20785/2). Vi anser att remisstiden är för kort. … Read more

Utlåtande till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag

FSF har 20.9.2023 gett utlåtande till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag (VN/22377/2023). Det saknas en helhetskonsekvensbedömning som skulle ta i beaktande alla de föreslagna nedskärningarna i socialbidragen. Genom de olika nedskärningarna försvåras situationen för de allra fattigaste. Det här är ännu ett förslag som försämrar den ekonomiska … Read more

© 2023 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media