Inget beslut om att avyttra Villa Biaudet

Finlands svenska författareförenings medlemmar har på sitt årsmöte 22.4 beslutit att inte avyttra Villa Biaudet. Paret Ulla Bjerne-Biaudet och Léon Biaudet  testamenterade år 1969 sitt hem, Villa Biaudet i Lovisa, till Författareföreningen. Sedan dess har huset använts som författarhem. Bland annat Claes Andersson, Johan Bargum och Joakim Groth har genom tiderna bott i huset.

Kritikbyrån får Mikael Lybeck-priset

Finlands svenska författareförenings Mikael Lybeck-pris för år 2023 tilldelas Kritikbyrån för det långsiktiga arbetet med att förstärka konstkritikens roll, skapa ett sammanhang och förbättra villkoren för kritiker i ett samhälle där utrymmet för både konsten och kritiken kringskärs allt mer. Med kreativt nytänkande gällande modeller och strukturer och med en engagerad samhällsnärvaro har Kritikbyrån med … Read more

Årsmöte

Finlands svenska författareförening rf:s medlemmar kallas till årsmöte lördagen den 22 april kl. 14. Mötet hålls på Scandic Grand Central, adress Vilhelmsgatan 13, Helsingfors. Styrelsen har beslutat att i enlighet med föreningens stadgar 13 § möjliggöra deltagande i årsmötet på distans och via ombud. En medlem kan vara ombud för en (1) annan medlem. Medlem … Read more

Författarsalongen – en litteraturpolitisk lyx och guldkant på vardagen

Välkomna på Författareföreningens författarsalong onsdagen 29.3 kl. 18.00 på Författareföreningens kansli. Månadens författarsalong förvandlas även till en förläggarsalong där vi i ljuset (eller skuggan) av pågående riksdagsval diskuterar den finlandssvenska litteraturens och bokens framtid. Vi synar litteraturens välmående och illamående, trender och riktningar, farhågor och förhoppningar, samt förhållande mellan författare och förlag – och/eller inte förlag. Föreningens ordförande Hannele Mikaela Taivassalo tänker högt tillsammans med författaren … Read more

Bokbranschens organisationer föreslår ett litteraturpolitiskt program för Finland

Den finländska litteraturen och hela bokbranschen befinner sig i ett brytningsskede och därför behövs bättre strategisk styrning och tydliga framtidsvisioner också på beslutsfattarnivå. Just nu pågår stora förändringar i människors läsvanor vilket påverkar hela det finländska samhället. Litteraturens inverkan på finländsk kultur och dess betydelse för samhällsutveckling och bildning har alltid varit betydande. Bokbranschen är … Read more

FSFs utlåtande: Låneersättning för e-böcker

FSF har 1.2.2023 gett följande utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet Ärende: Utredning om ersättning för användning av e-material vid bibliotek (VN/13482/2022) FSF omfattar de rättsliga slutsatserna i utredningen. Vi anser att det behövs ett särskilt ersättningssystem när det gäller användning av e-material vid bibliotek. Vi håller med om att frågan om ersättning inte går att … Read more

Samnordiskt upprop: En fungerande demokrati kräver kvalitativ litteratur

Utan litteratur ingen demokrati. En sanning så självklar att den är osynlig. Man skulle också kunna säga: Demokrati kommer ur litteratur. Hur skulle de som tillsammans frambringade parlamentarismen och den kvinnliga rösträtten kunna göra det utan kunskap om det förflutna, utan att gemensamt och via språket bygga ideologier kring idéer om alla människors lika värde? … Read more

Det statliga stödet till finlandssvenska författare har minskat

”I år tilldelades märkbart färre statliga konstnärsstipendier till finlandssvenska författare än tidigare år. Beslutet föregicks av en tjänstemannaberedning som ignorerade antalet tidigare fastslagna sammanlagda stipendieår för litteraturens del. En stor del av bortfallet fick tydligen kompenseras av de finlandssvenska författarna. Vi ser det som tjänstemannapåverkan, ett linjedragande beslut som inte förankrats i de organ som … Read more

Utlåtande om kulturarvsstrategin

Utarbetandet av kulturarvsstrategin ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering (2019). Bibliotek och böcker nämns i kulturarvsstrategin vilket är positivt. En insikt om att böcker inte uppstår ur intet saknas tyvärr och författare nämns inte alls. Ett kulturarv är inte statiskt utan tvärtom utvecklas hela tiden. Ett fungerande samhälle som vill värna om sitt … Read more

© 2023 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media